Sprog


Staveregler, lydregler, ordkendskab.....
Arbejdet med sprog i indskolingen kan foregå på mange måder.
Det handler om staveregler, lydregler, ordkendskab osv. Ofte foregår sprogarbejdet i sammenhæng med læse- og skrivearbejdet – og det er ordene fra læseteksten der er udgangspunktet.

Materiale til arbejdet med sprog
Dansklærerforeningens Forlag udgiver forskelligt materiale til arbejdet med sprog bl.a. til Danskfidusen.

Alfabetet på tapetet - Arbejdsark A
Alfabetet på tapetet - Lærerinfo om stavelser og vokaler
Alfabetet på tapetet - Ordkort til Fiduskassen
Alfabetet på tapetet - Stavelser
Alfabetet på tapetet - Vokaler

Ordpose
Se også forslag til en ’ordpose’ for indskolingen på Ordet Fanger. Ordposen kan være udgangspunkt for ugens ord, små fortællinger eller måske ordlege og konkurrencer. I kan også lave klassens ugentlige ordpose.